Sprängning

 

Hur krokiga är raka borrhål?

 

Med hjälp av vårt noggranna mätsystem ger vi dig viktig information om ett eller flera borrhålslägen i marken. Där kan du tydligt se t ex när borrhålen aviker mot pallfronten så att försättningen blir mindre än beräknat. Du kan också se om 2 borrhål avviker mot varandra och orsakar en lokal överladdning.

 

Med hjälp av vårt mätsystem kan du säkerställa att borrhålen följer beräknad linje. Om de inte gör det så kan du anpassa sprängladdningens storlek efter verklig försättning och borrhålsavstånd. Med andra ord ger vi dig ett tillförlitligt underlag för att kunna spränga säkert men ändå effektivt i svåra miljöer och komplicerade sprängtavlor.

Vid sprängningsarbeten idag ställer man höga krav och det finns restriktioner. Vår mätning är dessutom en kvalitetssäkring som gynnar dig och den är också ett mycket bra försäljningsargument vid förhandling med uppdragsgivaren.

 

Injektering /frysning 

 

Genom att mäta borrhålen skaffar du noggrant underlag för beräkningar av injekterings och frysningsprojekt.