Rakhetsmätning av borrhål

 

Borrhålets exakta läge är mycket viktigt när flera borrhål ska samverka i ett energiborrlager vid sprängningsarbete, injekteringsarbete, i ett tätbebyggt villaområde eller mitt i städer där det finns tunnelbane tunnlar, olika lednigar etc. Ett borrhål kan avvika med upp till 50 meter på 220 meter djupa hål och detta hör tyvärr inte till ovanligheterna.

Att borrhålen inte är raka behöver inte vara något problem alls så länge du vet hur stor avikelsen är. Med vårt noggranna mätsystem kan du se om hålen följer den tänkta linjen och inte har dragit iväg för nära varandra (till exempel till grannens borrhål) så pass att effektuttaget för båda parter försämras, så kallat termisk influens.

"Genom att borra djupare kan man kompensera för termisk influens eller grannpåverkan"

 

Vad erbjuder vi dig?

 

Med hjälp av Flexit mätningssystem ger vi dig viktig information (nord-syd, öst-väst riktning, azimut, lutning, temperatur etc.) om ett eller flera borrhålslägen i jorden.
Denna kvalitetssäkring är ett viktigt dokument som gynnar både dig och slutkunden. Det är som ett kvitto på arbetet och visar därmed att beslutet är baserat på ett korrekt underlag.

 

Flexit mättverktyg består av en mätprob, en vattentät mätprobshölje, en handpad och programvara installerad i en bärbar dator. Man väljer mätdjupsintervall, mätproben förs in det vattentäta höljet och skickas ner i borrhålet med hjälp av en vinsch där den stoppas i de förvalda mätintervallen för att samla mätvärden. När mätningarna är klara, tömmer man probens interna minne till datorn där djupangivelser och de samlade mätvärden bearbetas och mätresultaten snabb tas fram. (Även i 3D på begäran.)